Văn bản thực thi

Quyết định số 50/2002/QĐ-TTg ngày 17/4/2002 v/v Thành lập Tổ công tác liên bộ về khu vực mậu dịch tự do ASEAN- Trung Quốc

17 tháng 4. 2002

Ngày 17/04/2002, Thủ tướng ban hành Quyết định số 50/2002/QĐ-TTg v/v Thành lập Tổ công tác liên bộ về khu vực mậu dịch tự do ASEAN- Trung Quốc.

Ngày có hiệu lực: 17/04/2002

Tập tin đính kèm tại đây

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội:

Các tin tức liên quan: