Văn bản thực thi

Quyết định số 26/2007/QĐ-BTC ngày 16/4/2007 v/v Ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN- Trung Quốc

1 tháng 5. 2007

Ngày 16/04/2007, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 26/2007/QĐ-BTC v/v Ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN- Trung Quốc.

Ngày có hiệu lực: 01/05/2007.

Toàn văn Quyết định được đính kèm dưới đây:

1. Nội dung Quyết định

2. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện ASEAN - Trung Quốc

 

 

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội:

Các tin tức liên quan: