Văn bản thực thi

Quyết định số 111/2008/QĐ-BTC ngày 01/12/2008 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2009 – 2011

23 tháng 09. 2018

Ngày 01/12/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 111/2008/QĐ- BTC về việc Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2009 – 2011.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2009.

Toàn văn Thông tư được đính kèm dưới đây:

1. Nội dung Thông tư

2. Biểu thuế của Việt Nam thực hiện ACFTA giai đoạn 2009-2011.

 

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: