Văn bản thực thi

Thông tư số 162/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2012-2014

23 tháng 09. 2018

TT số 162/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2012-2014.

Ngày có hiệu lực: 01/01/2012.

Tập tin đính kèm tại đây

 

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: