Sự kiện

Hội thảo: Tính hợp pháp của sản phẩm gỗ trong mua sắm công ở Việt Nam - Thực trạng pháp luật, thực tiễn và thách thức trong thực thi VPA/FLEGT

12 tháng 06. 2019

Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản (viết tắt là VPA/FLEGT) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã có hiệu lực từ ngày 01/6/2019. Cam kết cốt lõi của Hiệp định này là “bảo đảm gỗ hợp pháp” – theo đó tất cả các sản phẩm gỗ ở Việt Nam, bao gồm cả gỗ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa đều phải là gỗ hợp pháp.

Theo cam kết này của VPA/FLEGT, với tư cách là nhóm “khách hàng” lớn trong tiêu dùng sản phẩm gỗ trên thị trường nội địa, Chính phủ Việt Nam có trách nhiệm bảo đảm sản phẩm gỗ được mua sắm bằng vốn Nhà nước là gỗ hợp pháp. Đây là một thách thức lớn, bởi hiện chưa có cơ sở đầy đủ nào để xác định liệu sản phẩm gỗ mua sắm công ở Việt Nam có phải là gỗ hợp pháp hay không.

Để bước đầu làm rõ hiện trạng cơ chế kiểm soát gỗ hợp pháp trong quy trình đấu thầu cũng như thực tiễn mua sắm sản phẩm gỗ của các đơn vị sử dụng vốn Nhà nước, qua đó gợi ý giải pháp để Chính phủ thực hiện hiệu quả cam kết VPA/FLEGT, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với các Hiệp hội gỗ VIFORES, FPA, HAWA và Forest Trends tổ chức:

Hội thảo

TÍNH HỢP PHÁP CỦA SẢN PHẨM GỖ TRONG MUA SẮM CÔNG Ở VIỆT NAM

Thực trạng pháp luật, thực tiễn và Thách thức trong thực thi VPA/FLEGT

          Thời gian:   8h00 – 11h30 Thứ Năm, ngày 20 tháng 06 năm 2019

          Địa điểm:    Hội trường 1 – Tầng 7 – Trụ sở VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội (Tòa phía ngoài)

          Ngôn ngữ:   Tiếng Việt (không có phiên dịch)

Hội thảo chia sẻ các kết quả rà soát lần đầu tiên ở Việt Nam về pháp luật và thực tiễn mua sắm công sản phẩm gỗ cũng như giới thiệu kinh nghiệm quốc tế liên quan. Phần Bàn tròn của Hội thảo thảo luận về cơ chế bảo đảm gỗ hợp pháp trong mua sắm công từ góc nhìn thực tế của cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp.

Tài liệu đăng ký Hội thảo được đính kèm dưới đây:

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: