Văn Kiện Khác

Tuyên Bố ASEAN Về Phục Hồi, Phát Triển Bền Vững

16 tháng 07. 2019

Tuyên Bố ASEAN Về Phục Hồi, Phát Triển Bền Vững

Địa điểm: Hà Nội

Ngày ký kết: 04/2010

Các bên tham gia: Chính phủ/Nhà nước Bru-nây Đa-ru-xa-lam, Vương quốc Campuchia, Cộng hoà In-đô-nê-xia, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (sau đây được gọi là “Lao PDR’), Ma-lay-xia, Liên bang Myanmar, Cộng hoà Phi-líp-pin, Cộng hoà Sing-ga-po, Vương quốc Thái Lan và Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Giới thiệu:

Với quyết tâm để ASEAN duy trì sự phục hồi sau khủng hoảng tài chính-kinh tế toàn cầu; khẳng định lại cam kết hội nhập khu vực và xây dựng Cộng đồng ASEAN; khẳng định lại quyết tâm và sẵn sàng tham gia vào những nỗ lực phối hợp vì mục tiêu phục hồi bền vững nền kinh tế toàn cầu. Các bên đã nhất trí như sau [...]

Tài liệu đính kèm (tiếng Anh): 

Tuyên Bố ASEAN Về Phục Hồi, Phát Triển Bền Vững

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: