Văn Kiện Khác

Tuyên Bố Hà Nội

16 tháng 07. 2019

Địa điểm ký kết:Hà Nội

Thời gian ký kết: 16 tháng 12 năm 1998

Các bên tham gia: Chính phủ/Nhà nước Bru-nây Đa-ru-xa-lam, Vương quốc Campuchia, Cộng hoà In-đô-nê-xia, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (sau đây được gọi là “Lao PDR’), Ma-lay-xia, Liên bang Myanmar, Cộng hoà Phi-líp-pin, Cộng hoà Sing-ga-po, Vương quốc Thái Lan và Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Giới thiệu:

Nhấn mạnh chủ đề của Hội nghị cấp cao Hà nội là "Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hoà bình, ổn định và phát triển đồng đều", và nhắc lại Tầm nhìn 2020 hình dung ASEAN như ‘’một nhóm hài hòa các dân tộc Đông Nam châu á rộng mở với bên ngoài, sống trong hòa bình, ổn định và thịnh vượng, gắn bó với nhau bằng quan hệ đối tác trong phát triển năng động và trong một cộng đồng các xã hội đùm bọc lẫn nhau";

Ý thức được những cơ hội để tiếp tục tăng trưởng, duy trì hoà bình và thịnh vượng cũng như những thách thức, nhất là những thách thức do cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính khu vực gây ra khi ASEAN chuẩn bị bước vào thiên niên kỷ mới;

Vững tin vào tinh thần tự cường quốc gia và khu vực, những cơ sở kinh tế vững chắc của mình, cũng như khả năng và quyết tâm của nhân dân mình vượt qua những khó khăn mà các nước và khu vực chúng tôi đang gặp phải;

Tài liệu đính kèm : 

Tuyên Bố Hà Nội

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: