Hàng hóa

TT số 42/2005/TT-BTC ngày 31/5/2005 v/v HDTH NĐ số 48/2005/NĐ-CP v/v Giảm thuế NK một số mặt hàng để thực hiện TT giữa VN và Thái Lan liên quan đến việc VN hoãn thực hiện HĐ CEPT đối với mặt hàng phụ tùng, linh kiện xe máy, xe ôtô tải nhẹ nguyên chiếc

16 tháng 07. 2019

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: