Hàng hóa

NĐ số 48/2005/NĐ-CP ngày 8/4/2005 v/v Giảm thuế NK một số mặt hàng để thực hiên thỏa thuận giữa VN và Thái Lan liên quan đến việc VN hoãn thực hiện HĐ CEPT của các nước ASEAN đối với một số mặt hàng phụ tùng, linh kiện xe máy, xe ôtô tải nhẹ nguyên chiếc

16 tháng 07. 2019

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: