Hàng hóa

NĐ số 213/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004 v/v Bổ sung 19 mặt hàng vào Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế NK của VN để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2004-2006

9 tháng 1. 2005

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội:

Các tin tức liên quan: