Diễn biến đàm phán

Hội nghị Bộ trưởng RCEP giữa kỳ lần thứ 8 tuyên bố hoàn tất 7 chương và 3 phụ lục

11 tháng 11. 2019

Theo chương trình nghị sự, Hội nghị Bộ trưởng thương mại RCEP giữa kỳ lần thứ 8 được tổ chức tại  Bắc Kinh, Trung Quốc trong hai ngày 2-3/8/2019 đã khép lại, với sự tham dự của đại diện trưởng đoàn/ Bộ trưởng từ 16 quốc gia đàm phán RCEP, nhằm xem xét các diễn biến trong các cuộc đàm phán RCEP kể từ khi các Bộ trưởng gặp nhau vào tháng 3 năm 2019.

Hội nghị lần này được chủ trì bởi Phó Thủ tướng Trung Quốc Hu Chunhua, và Phó Thủ tướng- Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Jurin Laksanawisit. Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.

Năm 2018, khu vực RCEP tăng trưởng 5,6% và được điều chỉnh một chút so với tốc độ 5,8% của năm trước. Các Bộ trưởng RCEP nhấn mạnh rằng triển vọng tăng trưởng vẫn bị che mờ bởi những bất ổn gia tăng, do đó lợi ích tập thể và ưu tiên cao nhất của khu vực là hoàn tất một hiệp định RCEP hiện đại, toàn diện, chất lượng cao và cùng có lợi trong năm 2019, mà 16 Nhà lãnh đạo RCEP đã đặt ra.

Hội nghị Bộ trưởng RCEP giữa kỳ lần thứ 8 cũng công nhận rằng thương mại vẫn là một công cụ mạnh mẽ để tạo thu nhập và việc làm, kích thích năng suất và đổi mới, đồng thời phát triển toàn diện và bền vững. RCEP bao trùm một khu vực với 47,4% dân số toàn cầu, 32,2% nền kinh tế toàn cầu, 29,1% thương mại toàn cầu và 32,5% dòng vốn đầu tư toàn cầu (năm 2018), do đó, các Bộ trưởng nhấn mạnh RCEP là chương trình nghị sự thương mại quan trọng nhất trong khu vực, ủng hộ hệ thống thương mại mở, toàn diện và dựa vào quy tắc, xây dựng môi trường đầu tư và thương mại thân thiện.

Các Bộ trưởng đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban Đàm phán Thương mại (TNC), đặc biệt là trong ba vòng đàm phán vừa qua, trong việc giải quyết các vấn đề tiếp cận thị trường và đàm phán lời văn. Đặc biệt, Hội nghị Bộ trưởng RCEP giữa kỳ lần thứ 8 hoanh nghênh việc hoàn tất các Phụ lục về Dịch vụ Viễn thông, Dịch vụ Tài chính và Dịch vụ nghề nghiệp, nâng tổng số các nội dung đã hoàn tất là 7 chương và 3 phụ lục, và lưu ý một số chương hoặc phụ lục còn lại sắp kết thúc.

Các Bộ trưởng ghi nhận hơn 2/3 đàm phán tiếp cận thị trường đã đạt được kết quả thỏa đáng lẫn nhau, và các lĩnh vực còn lại đang được tăng cường đẩy mạnh thông qua các cam kết mang tính xây dựng ở tất cả các cấp. Quyết tâm giữ đà tiến tới mục tiêu mà các Nhà lãnh đạo đặt ra để kết thúc các cuộc đàm phán RCEP vào cuối năm nay, các Bộ trưởng kêu gọi tất cả các nước đối tác đàm phán tìm cách tiếp cận thực tế và có giải pháp để thu hẹp sự khác biệt về các vấn đề còn lại.

Các Bộ trưởng xem xét báo cáo của Hội nghị giữa kỳ Ủy ban Đàm phán Thương mại RCEP lần thứ 6 và các cuộc họp liên quan, sẽ được tổ chức tại Jakarta trong tháng 8 năm 2019, đồng thời chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng RCEP chính thức lần thứ 7 được tổ chức vào tháng 9 năm 2019 tại Bangkok, Thái Lan.

Nguồn: Báo Công Thương

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: