Sách – Cẩm nang

Báo cáo Hội nhập Kinh tế Châu Á 2019 - 2020

13 tháng 11. 2019

Thời gian: 11/2019 

Đơn vị thực hiện: Ngân hàng Phát triển Châu Á

Báo cáo Hội nhập Kinh tế Châu Á là một đánh giá thường niên về việc hợp tác và hội nhập kinh tế của 49 thành viên thuộc Ngân hàng Phát Triển Châu Á (ADB) ở khu vực Châu Á và Thái Bình Dương. Báo cáo ghi lại quá trình phát triển về chuỗi giá trị thương mại toàn cầu, đầu tư xuyên biên giới, hội nhập tài chính, di chuyển thể nhân và hợp tác tiểu vùng. Chương chủ đề của báo cáo năm nay là đánh giá tiềm năng của công nghệ trong việc thúc đẩy năng suất ở những nền kinh tế già. Báo cáo cũng đưa ra những bình luận về việc những sáng kiến đổi mới có thể biến những thử thách về nhân khẩu học trở thành cơ hội như thế nào. 

"Báo cáo Hội nhập Kinh tế Châu Á 2019-2020: Sự thay đổi nhân khẩu học, năng suất và vai trò của công nghệ" giới thiệu Chỉ số Hội nhập Kinh tế Toàn cầu mới (GEII), dùng để đánh giá quá trình hội nhập của một nền kinh tế vào kinh tế thế giới. GEII phân biệt sự đóng góp của việc hội nhập trong và ngoài khu vực trong việc thúc đẩy kinh tế toàn cầu. Chỉ số mới này cũng cung cấp một công cụ phân tích, nhằm đánh giá quá trình hội nhập và những ảnh hưởng có thể xảy ra của việc hội nhập kinh tế ở các khu vực khác nhau.

Báo cáo được đính kèm dưới đây: 

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: