Hàng hóa

Thông tư 10/2019/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN

05 tháng 12. 2019

Tiêu đề: Thông tư 10/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN 

Số hiệu: 10/2019/TT-BCT

Nơi ban hành: Bộ Công Thương

Ngày ban hành: 22/07/2019

Ngày có hiệu lực: 05/09/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

Nội dung văn bản: Tiếng Việt

Nội dung văn bản được đính kèm dưới đây:

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: