Sách – Cẩm nang

Báo cáo Hội nhập ASEAN 2019

07 tháng 01. 2020

Thời gian: 11/2019 

Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN

Báo cáo Hội nhập ASEAN 2019The ASEAN Integration Report (AIR) 2019, được phát hành vào ngày 01/11/2019. Báo cáo cung cấp một đánh giá toàn diện về những tiến bộ và thành tựu đạt được trong tiến trình hội nhập kinh tế ASEAN kể từ khi áp dụng Kế hoạch Tổng thể Xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2025 vào năm 2015.

Báo cáo mở đầu bằng việc phân tích bối cảnh kinh tế vĩ mô của ASEAN trong những năm gần đây, tiếp theo đó là đánh giá toàn diện về những tiến bộ và thành tựu của AEC kể từ năm 2016. Báo cáo nhấn mạnh rằng sau bốn năm kể từ khi áp dụng Kế hoạch Tổng thể Xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2025, ASEAN đã tiếp tục có được những bước tiến để đạt được tầm nhìn đặt ra trong Kế hoạch của mình. Báo cáo còn có một chương chuyên đề về Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, một trong những xu hướng quan trọng nhất của ASEAN hiện nay.

Báo cáo được đính kèm dưới đây: 

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: