Sách – Cẩm nang

Các rào cản phi thuế quan (NTBs) ở ASEAN và việc loại bỏ chúng từ góc độ kinh doanh

18 tháng 12. 2019

Thời gian: 12/2019

Đơn vị thực hiện: Hội đồng Kinh doanh EU - ASEAN

Báo cáo này được thiết kế để hỗ trợ các thành viên ASEAN đạt được hội nhập sâu rộng hơn trong khu vực. Bài báo cáo xem xét các rào cản đối với thương mại trong ba lĩnh vực: ô tô, nông sản (đồ uống có cồn, bánh quy và hải sản) và chăm sóc sức khỏe (dược phẩm và thiết bị y tế). Bài nghiên cứu này bổ sung cho các tài liệu về NTM và NTB hiện có bằng cách xác định và đánh giá các rào cản cụ thể đối với thương mại mà các doanh nghiệp kinh doanh trong khu vực ASEAN phải đối mặt ngày nay. Kết quả thu được giúp các nhà hoạch định chính sách hiểu rõ hơn về các mối quan tâm của các công ty và giúp các cơ quan  quyền lực đưa ra và thực hiện các chiến lược phù hợp để đánh giá và giảm thiểu NTBs.

Báo cáo được đính kèm trong tệp dưới đây

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: