Sách – Cẩm nang

Tạo thuận lợi thương mại & vai trò của nó đối với các nền kinh tế đang phát triển và trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa: Còn ASEAN?

18 tháng 4. 2019

Thời gian: 04/2019

Đơn vị thực hiện: Hội đồng kinh doanh EU - ASEAN

Bài báo này chủ yếu tập trung vào các thủ tục hải quan và các thông lệ tạo thuận lợi thương mại trong ASEAN. Nhiều công ty trong khu vực, không chỉ các thành viên của EU-ABC, coi những điều này là quá phức tạp, nặng nề và đôi khi không nhất quán về mặt ứng dụng.

Bài báo cáo được đính kèm trong tệp dưới đây

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: