Sách – Cẩm nang

Đảm bảo chắc chắn sự thành công của Nền kinh tế kỹ thuật số của ASEAN

18 tháng 3. 2018

Thời gian: 03/2018

Đơn vị thực hiện: Hội đồng Kinh doanh Châu Âu

Bài báo này nêu ra một số khía cạnh đáng lo ngại và kết quả có tác động của luật bản địa hóa dữ liệu ở ASEAN. Nó cũng đề cập đến các lĩnh vực khác cần được xem xét khi nhìn nhận đến nền kinh tế kỹ thuật số, cụ thể là nới lỏng chuyển động của hàng hóa từ Thương mại điện tử và nới lỏng thanh toán xuyên biên giới để các công ty bán hàng hóa và dịch vụ thông qua nền tảng kỹ thuật số có thể được thanh toán dễ dàng hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Báo cáo được đính kèm trong tệp dưới đây

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: