Sách – Cẩm nang

Ngành công nghiệp ô tô ở ASEAN: Hướng tới nâng cao vai trò trên thế giới và sự an toàn

18 tháng 10. 2017

Thời gian: 10/2017

Đơn vị thực hiện: Hội đồng Kinh doanh EU- ASEAN

Trong bài báo này, Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN (EU-ABC) đã xem xét một số vấn đề tác động đến sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô ở Đông Nam Á. Là thị trường tiêu thụ và cơ sở sản xuất ô tô lớn thứ 6 trên thế giới, ASEAN vẫn duy trì là khu vực hấp dẫn cho mở rộng và đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chủ chốt này. Với việc tầng lớp trung lưu đang hướng tới mục tiêu tăng cường sở hữu ô tô ở một khu vực có mức độ cơ giới thấp, ngành công nghiệp ô tô ở ASEAN có cơ hội phát triển ở thị trường “nội địa”. Hơn thế nữa, nó cũng có thể tự định vị mình là một trung tâm sản xuất phương tiện giao thông toàn cầu, miễn là nó áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực khí thải, tiêu chuẩn và các biện pháp an toàn đường bộ.

Báo cáo được đính kèm trong tệp dưới đây

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: