Sách – Cẩm nang

Quy định Hệ thống Tài chính ở ASEAN giúp thúc đẩy Thanh toán hiệu quả hơn và Tài chính bền vững

18 tháng 3. 2018

Thời gian: 03/2018

Đơn vị thực hiện: Hội đồng Kinh doanh EU - ASEAN

Bài báo này xem xét một số vấn đề liên quan đến sự cần thiết phải hỗ trợ sự phát triển kinh tế nhanh chóng và bền vững hơn của ASEAN. Khu vực này có nhiều mục tiêu liên quan đến sự phát triển của Cộng đồng Kinh tế ASEAN và nhu cầu đảm bảo rằng các lợi ích của phát triển kinh tế có thể được thụ hưởng trên phạm vi rộng rãi hơn trong toàn khu vực. Chuyển động như một tập thể để cải thiện các vấn đề như dòng tiền xuyên biên giới cho các giao dịch; thúc đẩy tăng cường sử dụng các phương tiện tài chính bền vững; và, việc đảm bảo sự liên kết chặt chẽ hơn của các chế độ quản lý để giảm bớt gánh nặng quan liêu và chi phí cho các cơ quan tài chính chỉ có thể giúp ích cho việc này.

Báo cáo được đính kèm trong tệp dưới đây

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: