Sách – Cẩm nang

Thủ tục Hải quan khu vực Đông Á

2 tháng 2. 2020

Thời gian: 7/2019

Đơn vị thực hiện: Hội đồng Doanh nghiệp Đông Á (EABC)

Sách điện tử Thủ tục Hải quan khu vực Đông Á bao gồm các hướng dẫn về thủ tục Hải quan ở 10 quốc gia thành viên ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, với 24 mục chính liên quan đến việc thông quan hàng hóa như hệ thống pháp luật, thủ tục thông quan, các điều cấm và hạn chế, thu thuế (bao gồm phân loại, định giá, quy tắc xuất xứ), thống kê thương mại, các hình thức vi phạm và trừng phạt, các FTA, AEO, v.v.

Bản mềm sách (tiếng Anh) được đính kèm dưới đây:

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: