Bản tin

Tóm lược Hội nhập Kinh tế ASEAN Số 8/2020

07 tháng 01. 2021

Thời gian: 11/2020

Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN

Tóm lược Hội nhập Kinh tế ASEAN Số 8/2020 được phát hành vào ngày 01/11/2020. 

Số thứ tám của Báo cáo tóm tắt về hội nhập kinh tế ASEAN (AEIB), số thứ hai của năm nay, được đưa ra vào cuối một năm rất khó khăn do đại dịch COVID-19. Ngoài sự tiến bộ liên tục của chương trình nghị sự về hội nhập kinh tế và xây dựng cộng đồng của ASEAN, khu vực cũng đang nỗ lực ứng phó chung với cuộc khủng hoảng.

Số tháng 11 năm 2020 của AEIB không chỉ đưa ra thông tin cập nhật thường xuyên về tiến trình hội nhập kinh tế ASEAN, mà còn cập nhật mới nhất về tình hình COVID-19 trong khu vực và nêu bật các phản ứng của ASEAN đối với cuộc khủng hoảng.

Một bài viết đặc biệt của ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2020, nêu bật những tiến bộ và thành tựu chính trong AEC năm nay, cũng như tầm nhìn của Việt Nam đối với ASEAN trong tương lai.

Cùng với đó là một cuộc phỏng vấn đặc biệt với H.E. Aladdin D. Rillo, Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách AEC, chia sẻ quan điểm của mình về những thách thức và triển vọng phục hồi của ASEAN, đồng thời giới thiệu Khuôn khổ Phục hồi Toàn diện ASEAN được thông qua gần đây.

Số thứ 8, như thường lệ, trình bày tổng quan về triển vọng kinh tế khu vực, tóm tắt các cập nhật và tiến bộ mới nhất của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và đưa ra các thống kê mới nhất.

Tóm lược Hội nhập Kinh tế ASEAN được thực hiện bởi Ban giám đốc Nghiên cứu Hợp tác ASEAN (AIMD) thuộc Ban Thư ký ASEAN. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: AIMD@asean.org

Toàn văn tài liệu được đính kèm dưới đây

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: