Sách – Cẩm nang

Báo cáo thường niên 2019-2020 – ASEAN 2020: Gắn kết và chủ động thích ứng

30 tháng 9. 2020

Thời gian: 09/2020

Đơn vị thực hiện: ASEAN

"Gắn kết và chủ động thích ứng", là chủ đề của năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam 2020, đã chịu kiểm nghiệm đến từ việc đại dịch COVID-19 kìm hãm sự phát triển, kết nối của khu vực và trên toàn thế giới. Được xây dựng trước khi dịch bệnh bùng phát, mục tiêu của Chủ tịch ASEAN 2020 là tăng cường sự gắn kết – nhằm tăng cường đoàn kết và thống nhất ASEAN, tăng cường hội nhập kinh tế, nâng cao nhận thức và bản sắc ASEAN, và duy trì các công việc hướng tới một Cộng đồng tập trung vào con người.

Về mặt tích cực, đại dịch đã mang lại cho các quốc gia thành viên ASEAN cơ hội để tăng cường hơn nữa tình đoàn kết và thống nhất, đặc biệt là thông qua việc chống lại đại dịch, theo đuổi hội nhập kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát và củng cố cách tiếp cận tập trung vào con người của Cộng đồng ASEAN, bởi họ là những người chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất.

Bản mềm Báo cáo (tiếng Anh) được đính kèm dưới đây:

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: