Bản tin

Tóm lược chính sách ASEAN số 3: Các biện pháp thương mại trong thời điểm COVID-19 - Trường hợp của ASEAN

08 tháng 06. 2021

Thời gian: 7/2020

Đơn vị thực hiện: Ban Giám sát hội nhập - Ban Thư ký ASEAN

Đại dịch COVID-19 đã dẫn đến nhu cầu tăng đột biến đối với một số sản phẩm, thúc đẩy các quốc gia đưa ra các biện pháp thương mại, đặc biệt là hạn chế xuất khẩu và loại bỏ thuế quan để đảm bảo đáp ứng nhu cầu trong nước. Khởi nguồn chỉ là các biện pháp tạm thời, các biện pháp hạn chế thương mại có nguy cơ trở thành trở thành các biện pháp dài hạn.

ASEAN cũng đã chứng kiến sự ra đời của các biện pháp thương mại để đối phó với đại dịch, mặc dù không nhiều như các nền kinh tế khác. Quan trọng hơn, khu vực đã cam kết chia sẻ thông tin kịp thời, giữ cho thị trường mở cửa và đảm bảo kết nối chuỗi cung ứng đặc biệt cho các sản phẩm thiết yếu.

Ngoài việc đảm bảo kết nối chuỗi cung ứng, ASEAN sẽ cần tối ưu hóa vai trò của thương mại trong phục hồi kinh tế sau đại dịch, tận dụng các công nghệ kỹ thuật số để thúc đẩy thương mại, đóng vai trò chủ động hơn trong việc cải cách hệ thống thương mại toàn cầu và hỗ trợ vai trò của khu vực tư nhân và các bên liên quan khác trong việc khôi phục niềm tin vào thế giới hậu đại dịch.

Bản tóm tắt chính sách này xem xét các phản ứng và biện pháp chính sách thương mại đã được đưa ra tại ASEAN trong thời gian dịch COVID 19 bùng phát, cũng như các sáng khu vực kiến được thực hiện để đảm bảo tính kết nối thương mại vẫn còn nguyên vẹn để tạo điều kiện phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Bản Tóm lược chính sách ASEAN (tiếng Anh) được đính kèm phía dưới:

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: