Sách – Cẩm nang

Cẩm nang từ viết tắt trong ASEAN

09 tháng 06. 2021

Thời gian: 11/2020

Đơn vị thực hiện: Ban Thư ký ASEAN

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào ngày 8 tháng 8 năm 1967. Các quốc gia thành viên là Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, CHDCND Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Ban Thư ký ASEAN có trụ sở tại Jakarta, Indonesia.

Cuốn cẩm nang này hỗ trợ người đọc trong việc tra cứu và giải nghĩa các cụm từ viết tắt thường gặp trong tin tức và văn bản pháp luật xoay quanh chủ đề ASEAN.

Bản mềm Cẩm nang (tiếng Anh) được đính kèm dưới đây

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: