Sách – Cẩm nang

Báo cáo trung hạn Kế hoạch Tổng thể Xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2025

10 tháng 06. 2021

Thời gian: 04/2021

Đơn vị thực hiện: Ban Thư ký ASEAN

Báo cáo trung hạn Kế hoạch Tổng thể Xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2025 đánh giá tiến độ trong 5 năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch chi tiết, xác định các lỗ hổng và đưa ra các khuyến nghị trên con đường phía trước. Việc phát hành báo cáo là kịp thời khi ASEAN bắt tay vào nửa sau của việc thực hiện Kế hoạch chi tiết và khi khu vực hoạt động hướng tới phục hồi trong một thế giới hậu COVID-19.

Bản mềm Báo cáo (tiếng Anh) được đính kèm dưới đây:

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: