Bản tin

Tóm lược Hội nhập Kinh tế ASEAN Số 9/2021

02 tháng 07. 2021

Thời gian: 06/2021

Đơn vị thực hiện: Ban thư ký ASEAN

Tóm lược Hội nhập Kinh tế ASEAN Số 9 được đưa ra trong bối cảnh khu vực vẫn đang phải chiến đấu với đại dịch. Các quốc gia trong khu vực đã bắt đầu các chương trình tiêm chủng tương ứng và các nền kinh tế đang mở cửa trở lại, nhưng sự bùng phát trở lại, chậm trễ trong việc tiêm chủng và mối đe dọa về các biến thể mới của virus tiếp tục gây ra những bất ổn.

Năm 2021 cũng đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn thứ hai thực hiện Kế hoạch chi tiết Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) 2025. Đánh giá giữa kỳ của Kế hoạch chi tiết đã được hoàn thành và đưa ra các bài học và khuyến nghị có giá trị để định hướng cho giai đoạn tiếp theo của AEC.  

Tóm lược Hội nhập Kinh tế ASEAN được thực hiện bởi Ban giám đốc Nghiên cứu Hợp tác ASEAN (AIMD) thuộc Ban Thư ký ASEAN. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: AIMD@asean.org

Toàn văn tài liệu (bằng Tiếng Anh) được đính kèm dưới đây: 

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: