Dịch vụ và Đầu tư

Nghị quyết 131/NQ-CP về việc phê duyệt Hiệp định thương mại dịch vụ ASEAN (ATISA)

28 tháng 4. 2022

Tiêu đề: Nghị quyết 131/NQ-CP về việc phê duyệt Hiệp định thương mại dịch vụ ASEAN (ATISA)

Số/Ký hiệu: 131/NQ-CP

Ngày ban hành: 18/10/2021

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Nội dung văn bản: Tiếng Việt

Bản mềm Nghị quyết được đính kèm dưới đây: 

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội:

Các tin tức liên quan: