Dịch vụ và Đầu tư

Thông báo 30/2021/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực

28 tháng 04. 2022

Tiêu đề: Thông báo 30/2021/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực

Số/Ký hiệu: 30/2021/TB-LPQT

Ngày ban hành: 03/11/2021

Cơ quan ban hành: Bộ Ngoại giao

Nội dung văn bản:

Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định thương mại Dịch vụ ASEAN [ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA)], ký tại Ma-ni-la ngày 07 tháng 10 năm 2020, có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 29 tháng 10 năm 2021./.

Bản mềm Thông báo được đính kèm dưới đây:

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: