Điểm tin

SOM 2 ngày thứ ba: Tâm điểm Hội nghị thương mại và đầu tư

16 tháng 5. 2017

Ngày 11/5, tại Hà Nội, ngày làm việc thứ ba của Hội nghị SOM 2 và các cuộc họp liên quan đã diễn ra các hoạt động của Ủy ban Thương mại và Đầu tư (CTI) và các Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực (HRDWG), Tiểu ban về tiêu chuẩn và hợp chuẩn (SCSC), Đối thoại về công nghiệp ô tô (AD), Nhóm đặc trách về khai khoáng (MTF) và Đối tác chính sách về khoa học công nghệ sáng tạo (PPSTI).
Xem thêm

Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị SOM 2 APEC và các cuộc họp liên quan

16 tháng 5. 2017

10/5 - ngày làm việc thứ hai trong khuôn khổ Hội nghị SOM 2 và các cuộc họp liên quan đã diễn ra cuộc họp của Nhóm Đối tác chính sách phụ nữ và kinh tế (PPWE), Nhóm công tác về Phát triển nguồn nhân lực (HRDWG), Nhóm Bạn người khuyết tật (GoFD), Nhóm đặc trách về khai khoáng (MTF), Tiểu ban Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn (SCSC), và Nhóm Đối thoại công nghiệp ô tô (AD).
Xem thêm

Hợp tác APEC - Cơ hội và thách thức đan xen

15 tháng 5. 2017

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) qua quá trình 25 năm hình thành, phát triển đã khẳng định được vị thế và vai trò đầu tàu của khu vực trong tiến trình tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng một cấu trúc hợp tác khu vực sâu rộng, toàn diện theo tinh thần của Mục tiêu Bô-go, hướng tới tự do hóa, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư trong khu vực vào năm 2020.
Xem thêm