Hỏi đáp

Đặt câu hỏi

AEC là gì?

17 tháng 10. 2016 0 Lượt xem

Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) là một trong ba trụ cột chính của Cộng đồng ASEAN được thành lập tháng 12/2015, hai trụ cột còn lại là: Cộng đồng Chính trị - An ninh (APSC) và Cộng đồng Văn hóa – Xã hội (ASCC).

Mục tiêu của Cộng đồng Kinh tế ASEAN là nhằm tăng cường hợp tác và phát triển kinh tế giữa các nước ASEAN, cụ thể

i) Thiết lập một thị trường đơn nhất và cơ sở sản xuất chung,

ii) Xây dựng một khu vực kinh tế cạnh tranh,

iii) Phát triển kinh tế cân bằng, và

iv) Hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu
 

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: