Hỏi đáp

Đặt câu hỏi

Các Hiệp định chính của AEC?

28 tháng 11. 2016 0 Lượt xem

Để hiện thực hóa các mục tiêu của AEC, các nước ASEAN đã đàm phán và ký kết rất nhiều Hiệp định và thỏa thuận khác nhau, đồng thời tham gia hàng loạt các Dự án, Chương trình, Sáng kiến… Tuy nhiên, rất nhiều trong số đó không có tính ràng buộc thực thi, các nước ASEAN chủ yếu tham gia theo hình thức tự nguyện, hoặc linh hoạt tùy vào trình độ phát triển của nước đó.

Cho tới thời điểm hiện tại, các Hiệp định chính của AEC có tính ràng buộc cao và được thực thi tương đối đầy đủ là: Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) – tiền thân là Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT/AFTA), Hiệp định khung về Dịch vụ ASEAN (AFAS), Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN (ACIA), và các Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong một số lĩnh vực dịch vụ.
 

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: