Hàng hóa

Nghị định 126/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Hiệp định ATIGA giai đoạn 2022 - 2027

2 tháng 2. 2023

Ngày ban hành: 30/12/2022 

Cơ quan ban hành: Chính phủ 

Ngày có hiệu lực: 30/12/2022

Ngày 30/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 126/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2022 - 2027.

Nội dung Nghị định được đính kèm tại đây:

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội:

Các tin tức liên quan: