Số liệu

Số liệu về Thương mại Dịch vụ trong ASEAN

29 tháng 11. 2016

Báo cáo “Hội nhập Dịch vụ ASEAN” do Ban Thư ký ASEAN và Ngân hàng Thế giới thực hiện năm 2015 bao gồm đầy đủ các số liệu liên quan đến thương mại dịch vụ giữa các nước Thành viên ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác thương mại khác

Download Báo cáo bản Tiếng Anh tại đây.
 

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: