Số liệu

ASEANStatsDataPortal – Cổng dữ liệu thống kê ASEAN

09 tháng 08. 2021

1. Giới thiệu chung

Cổng dữ liệu thống kê ASEAN – ASEANStatsDataPortal (https://data.aseanstats.org/) gồm thông tin tra cứu về các Chỉ số liên quan đến thương mại, FDI, các chỉ số kinh tế vĩ mô như GDP, tỷ lệ tạm phát… hay các thống kê về vận tài, lao động và du lịch của ASEAN. Ngoài ra, trang dữ liệu thống kê này còn gao gồm các Bảng điều khiển (Dashboards) trực quan hóa dữ liệu tương tác ASEAN.

2. Kết cấu và hướng dẫn sử dụng

Cổng dữ liệu thống kê ASEAN không yêu cầu đăng nhập. Người dùng có thể trực tiếp truy cập vào website và tra cứu các thông tin cần thiết.

Trang web có kết cấu gồm 02 mục, bao gồm: (1) Các chỉ số (Indicators), (2) Bảng điều kiển (Dashboards).

2.1. Các chỉ số (Indicators)

Mục này bao gồm các chỉ số liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thương mại (hàng hóa, dịch vụ); các chỉ số kinh tế vĩ mô về GDP, tỷ lệ lạm phát…; các thông kê về vận tải (hàng không, đường bộ, đường biển); thống kê về lao động hay các thống kê về du lịch của các nước trong khu vực.

Khi truy cập vào trang web, màn hình sẽ hiện thị tất cả các chỉ số liên quan của khu vực. Doanh nghiệp có thể tra cứu dữ liệu cần tìm kiếm trong danh sách được liệt kê, hoặc có thể tìm kiếm trực tiếp bằng Thanh tra cứu hiển thị ở đầu trang web

2.2. Bảng điều kiển (Dashboards)

Phần này bao gồm các danh mục bảng biểu liên quan đến lượt khách du lịch; về thương mại dịch vụ và thương mại hàng hóa của khu vực ASEAN.

Doanh nghiệp có thể lựa chọn các thông tin phù hợp với nhu cầu tìm kiếm của mình trong các danh mục nói trên.

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: