Văn kiện khung

Tuyên bố thành lập Cộng đồng ASEAN năm 2015

30 tháng 11. 2016

Tuyên bố Kuala Lumpur ngày 21/11/2015 về việc thành lập Cộng đồng ASEAN bao gồm: Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (APSC), Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN (ASCC).

"CHÚNG TÔI, những người đứng đầu Nhà nước/Chính phủ các nước Thành viên của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (sau đây được gọi là “ASEAN”), bao gồm Bru-nây Đa-rút-xa-lam, Vương quốc Cam-pu-chia, Cộng hòa In-đô-nê-xia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ma-lai-xia, Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma, Cộng hòa Phi-líp-pin, Cộng hòa Xinh-ga-po, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27 diễn ra tại Cua-la Lăm-pơ, Ma-lai-xia;

NHẮC LẠI tinh thần khi các Nhà Sáng lập ASEAN tụ họp tại Băng Cốc năm 1967 và ký Tuyên bố ASEAN nhằm tạo ra một tổ chức với mục tiêu mang lại một khu vực Đông Nam Á hòa bình, tự do và thịnh vượng cho người dân chúng ta;

KHẲNG ĐỊNH LẠI cam kết của chúng ta đối với Tầm nhìn ASEAN 2020 (Cua-la Lăm-pơ, 1997), Tuyên bố Hiệp ước ASEAN II (Ba-li, 2003), Tuyên bố Xê-bu về Đẩy nhanh việc Thành lập Cộng đồng ASEAN đến năm 2015 (Xê-bu, 2007), Tuyên bố Cha-am Hua Hin về Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN (2009-2015) (Cha-am, 2009), Tuyên bố Ba-li về Cộng đồng ASEAN trong một Cộng đồng các Quốc gia Toàn cầu (Ba-li, 2011), Chương trình Nghị sự Phnôm Pênh về Xây dựng Cộng đồng ASEAN (Phnôm Pênh, 2012), và Tuyên bố Nay Pi To về Hiện thực hóa Cộng đồng ASEAN đến năm 2015 (Nay Pi To, 2014);

KHẲNG ĐỊNH  THÊM cam kết của chúng ta đối với Hiến chương ASEAN, phản ánh mong muốn và ý chí tập thể của chúng ta về việc chung sống trong một khu vực hòa bình, an ninh và ổn định lâu dài, tăng trưởng kinh tế bền vững, thịnh vượng chung và tiến bộ xã hội;

GHI NHẬN tầm quan trọng của Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á và các văn kiện chính thức khác của ASEAN nhằm duy trì một khu vực hòa bình và ổn định, đóng góp  cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN;

GHI NHẬN các nỗ lực và thành tựu quan trọng trong việc thực hiện Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN (2009-2015), bao gồm các Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN, Cộng đồng Kinh tế ASEAN và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN, cũng như Kế hoạch công tác Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI) giai đoạn II và Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN;

TIN TƯỞNG rằng việc hiện thực hóa Cộng đồng ASEAN đã tạo ra một dấu mốc trong tiến trình liên kết, và sẽ đảm bảo hòa bình, an ninh và sự tự cường bền vững trong một khu vực hướng ra bên ngoài, với các nền kinh tế năng động, mang tính cạnh tranh và có mức độ liên kết cao, và một cộng đồng mang tính thu nạp dựa trên ý thức mạnh mẽ về sự gắn kết và bản sắc chung;

NHẤN MẠNH mong muốn của chúng ta hướng tới thành lập một Cộng đồng ASEAN thực sự dựa trên luật lệ, hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm, nơi người dân của chúng ta tiếp tục tham gia và hưởng lợi đầy đủ từ tiến trình liên kết và xây dựng Cộng đồng ASEAN mang tính liên tục; và

ĐẢM BẢO tiếp tục thực hiện các cam kết của chúng ta đối với tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN mang tính liên tục, trong đó có Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2015, dựa trên các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương ASEAN;

TUYÊN BỐ việc chính thức thành lập Cộng đồng ASEAN vào ngày 31 Tháng Mười hai năm 2015;

LÀM tại Cua-la Lăm-pơ, Ma-lai-xia vào ngày Hai Mươi Hai tháng Mười Một năm Hai Ngàn Không Trăm Mười Lăm, trong một bản chính duy nhất, bằng tiếng Anh.

Thay mặt cho Bru-nây Đa-rút-xa-lam
HA-GI HÁT-XA-NAN BÔN-KI-A
Quốc vương Bru-nây Đa-rút-xa-lam
Thay mặt cho Vương quốc Cam-pu-chia
XĂM-ĐÉC Ạ-KẸ MÔ-HA XÊ-NA PA-ĐÂY TÊ-CHÔ HUN XEN 
Thủ tướng
Thay mặt cho Cộng hòa In-đô-nê-xia
GIÔ-CÔ UY-ĐÔ-ĐÔ
Tổng thống
Thay mặt cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
THOONG-XINH THĂM-MẠ-VÔNG
Thủ tướng
Thay mặt cho Ma-lai-xia
ĐA-TÔ XƠ-RI MỐT NA-DÍP TUN ÁP-ĐUN RA-DẮC 
Thủ tướng
Thay mặt cho Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma
THÊN SÊN
Tổng thống
Thay mặt cho Công hòa Phi-líp-pin
BEN-NÍC-NÔ A-KI-NÔ
Tổng thống
Thay mặt Cộng hòa Xinh-ga-po
LÝ HIỂN LONG
Thủ tướng
Thay mặt cho Vương quốc Thái Lan
TƯỚNG PRA-DÚT CHAN-O-CHA
Thủ tướng
Thay mặt cho nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
NGUYỄN TẤN DŨNG
Thủ tướng

Nguồn: asean.mofa.gov.vn

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: