Dịch vụ và Đầu tư

Quyết định 1880/QĐ-TTg về việc ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ 9 về dịch vụ vận tải hàng không ASEAN trong khuôn khổ hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS)

05 tháng 12. 2016

 

Tiêu đề Quyết định 1880/QĐ-TTg về việc ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ 9 về dịch vụ vận tải hàng không ASEAN trong khuôn khổ hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS)
Số hiệu 1880/QĐ-TTg
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 04/11/2015
Ngày có hiệu lực 04/11/2015
Tình trạng Còn hiệu lực
Nội dung văn bản Tiếng Việt <link>


 

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: