Dịch vụ và Đầu tư

Quyết định 45/2005/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định khung ASEAN về hội nhập các ngành ưu tiên và các Nghị định thư về hội nhập ngành

3 tháng 3. 2005

 

Tiêu đề Quyết định 45/2005/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định khung ASEAN về hội nhập các ngành ưu tiên và các Nghị định thư về hội nhập ngành
Số hiệu 45/2005/QĐ-TTg
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 03/03/2005
Ngày có hiệu lực 03/03/2005
Tình trạng Còn hiệu lực
Nội dung văn bản Tiếng Việt <link>


 

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội:

Các tin tức liên quan: