Dịch vụ và Đầu tư

Quyết định 45/2005/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định khung ASEAN về hội nhập các ngành ưu tiên và các Nghị định thư về hội nhập ngành

05 tháng 12. 2016

 

Tiêu đề Quyết định 45/2005/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định khung ASEAN về hội nhập các ngành ưu tiên và các Nghị định thư về hội nhập ngành
Số hiệu 45/2005/QĐ-TTg
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 03/03/2005
Ngày có hiệu lực 03/03/2005
Tình trạng Còn hiệu lực
Nội dung văn bản Tiếng Việt <link>


 

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: