Văn Kiện Khác

Các Chương trình/Sáng kiến trong ASEAN nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ (SMEs)

23 tháng 12. 2016

Doanh nghiệp vừa và nhỏ là một thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam nói chung và ASEAN nói riêng. Doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng góp quan trọng cho thu nhập và việc làm trong nền kinh tế, đặc biệt là vấn đề xóa đói giảm nghèo do phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ nằm ở vùng nông thôn, các khu vực xa xôi. Ở Việt Nam, doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm hơn 97% tổng số doanh nghiệp, đóng góp tới 50% GDP, 33% thu ngân sách, 62% việc làm trong cả nước, 49% giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Nhóm Công tác của ASEAN về doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEWG) thực hiện các hoạt động trong 5 lĩnh vực chủ chốt sau:

  • Cải thiện năng suất, công nghệ và đổi mới
  • Tăng cường khả năng tiếp cận tài chính
  • Tăng cường các cơ hội tiếp cận thị trường
  • Tiếp cận thông tin và dịch vụ tư vấn hỗ trợ
  • Thúc đẩy tinh thần doanh nghiệp và vốn con người

 

Nhóm Công tác của ASEAN về doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEWG)

Nhóm Công tác thúc đẩy việc hợp tác nhằm tạo ra một môi trường quản lý thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực. Mục tiêu này đạt được thông qua việc xây dựng chính sách, chương trình và sáng kiến xây dựng năng lực của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Một số dự án điển hình đã được Nhóm Công tác thực hiện bao gồm:

Danh bạ các doanh nghiệp vừa và nhỏ sáng tạo

Giới thiệu các doanh nghiệp vừa và nhỏ ASEAN và các sản phẩm, dịch vụ sáng tạo của các doanh nghiệp này trong khu vực.

Download: Danh bạ các doanh nghiệp SME nổi bật trong ASEAN năm 2015

Mạng lưới vườn ươm doanh nghiệp ASEAN

Tạo thuận lợi để các vườn ươm trong nước kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước với các vườn ươm nước ngoài để phát huy các cơ hội kinh doanh trên thị trường các nước thành viên ASEAN.

Chương trình giới thiệu và hội thảo ASEAN về doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể vận dụng các chương trình giới thiệu và hội thảo để quảng bá sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của mình nhằm phát huy các cơ hội kết nối mạng lưới và kinh doanh.

Thông tin thêm tại: http://www.asean-sme-academy.org/

Trung tâm dịch vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ - www.aseansme.org

Cổng thông tin điện tử doanh nghiệp vừa và nhỏ ASEAN (www.aseansme.org) hướng đến trở thành trung tâm dịch vụ một cửa cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điều này được thực hiện bằng cách tích hợp dịch vụ dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cung cấp ở tất cả các nước thành viên ASEAN, bao gồm thông tin liên quan đến doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực, các FTA của ASEANvà kết nối đến các nhà cung cấp dịch vụ SME.

Tham khảo: Cẩm nang “Cộng đồng Kinh tế ASEAN – Kế quả hội nhập và Cơ hội cho doanh nghiệp, người dân Việt Nam” do Dự án EU-Mutrap phối hợp Bộ Công Thương thực hiện

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: