Hàng hóa

Nghị định số 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 ban hành Biểu thuế Nhập Khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean giai đoạn 2018 - 2022

05 tháng 01. 2018

Ngày 27/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 156/2017/NĐ-CP ban hành Biểu thuế Nhập Khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean giai đoạn 2018 - 2022

Ngày có hiệu lực: 01/01/2018

Nội dung Nghị định có thể tải về tại đây

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: