Văn bản thực thi

Thông tư số 77/2010/TT-BTC ngày 18/05/2010 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2010-2011

2 tháng 7. 2010

Ngày 18/05/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 77/2010/TT-BTC v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn  2010-2011.

Ngày có hiệu lực: 02/07/2010.

Tệp tin đính kèm tại đây

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội:

Các tin tức liên quan: