Văn bản thực thi

Quyết định số 02/2007/QĐ-BTM ngày 08/01/2007 v/v Ban hành Quy chế cấp C/O mẫu AK để hưởng các ưu đãi theo HĐTM hàng hóa

16 tháng 07. 2019

Ngày 08/01/2007, Bộ Thương mại ban hành Quyết định số 02/2007/QĐ-BTM v/v Ban hành Quy chế cấp C/O mẫu AK để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về hợp tác toàn diện giữa các Chính phủ của các nước thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ Đại hàn dân quốc.

Toàn văn Quyết định được đính kèm dưới đây:

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: