Văn bản thực thi

Thông tư 26/2018/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong AKFTA

16 tháng 07. 2019

Thông tư 26/2018/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong AKFTA ban hành ngày 14/9/2018.

Ngày có hiệu lực: 29/10/2018

Toàn văn Thông tư có thể tải về tại đây

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: