Văn bản thực thi

Thông tư 48/2015/TT-BCT sửa đổi Thông tư số 40/2015/TT-BCT về quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc

23 tháng 09. 2018

Ngày 14/12/2015, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 48/2015/TT-BCT về việc sửa đổi Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 14/12/2015.

Tập tin đính kèm tại đây 

 

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: