Văn bản thực thi

Quyết định số 41/2007/QĐ-BTC ngày 31/5/2007 v/v Ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN- Hàn Quốc

23 tháng 09. 2018

Ngày 31/05/2007, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 41/2007/QĐ-BTC v/v Ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN- Hàn Quốc.

Ngày ban hành: 31/05/2007.

Tập tin đính kèm tại đây

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: