Văn bản thực thi

Thông tư số 20/2012/TT-BTC ngày 15/02/2012 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản giai đoạn 2012-2015 do Bộ Tài chính ban hành

23 tháng 09. 2018

Ngày 15/02/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 20/2012/TT-BTC v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản giai đoạn 2012-2015 do Bộ Tài chính ban hành.

Ngày có hiệu lực: 01/04/2012

Tập tin đính kèm tại đây

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: