Số liệu

Kỷ niệm 50 năm ASEAN: Nhìn lại hành trình thông qua các số liệu

30 tháng 11. 2018

Nhân kỷ dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Ban Thống kê ASEAN đã xây dựng bộ số liệu về 50 năm ASEAN bao gồm: 

- Kỷ niệm ASEAN: 50 năm Phát triển và Tiến bộ

- Báo cáo thống kê ASEAN về các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ

- Hệ thống Giám sát Tiến độ Cộng đồng ASEAN 2017

Download bộ tại các file đính kèm dưới đây:

 1. Celebrating ASEAN 50 years of evolution and progres.pdf

 2. ASEAN Statistical Report on Millennium Development Goals 2017.pdf

 3. ASEAN Community Progress Monitoring System 2017.pdf

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: