Diễn biến đàm phán

Lấy ý kiến doanh nghiệp về Bản yêu cầu thuế của Việt Nam đối với Ấn Độ trong đàm phán Hiệp định RCEP

6 tháng 5. 2019

Trong khuôn khổ đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã kết thúc đàm phán với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand và đang cố gắng kết thúc đàm phán song phương với Australia và Ấn Độ.

Theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIGA), Ấn Độ cam kết xóa bỏ 80% số dòng thuế cho Việt Nam vào năm 2016, Việt Nam cam kết xóa bỏ 80% số dòng thuế cho Ấn Độ vào năm 2021. Trong đàm phán Hiệp định RCEP, hiện nay Ấn Độ đang chào xóa bỏ 88% số dòng thuế cho Việt Nam, Việt Nam chào cho Ấn Độ tỷ lệ tương ứng là 84,7%.

Hiện nay, phía Việt Nam đang tiếp tục yêu cầu Ấn Độ cải thiện bản chào với tỷ lệ xóa bỏ thuế quan cho Việt Nam lên xấp xỉ 90% như mục tiêu được đa số các nước thống nhất. Vì vậy, Việt Nam cần xây dựng bản yêu cầu Ấn Độ xóa bỏ thuế quan thêm với khoảng 2% số dòng thuế, tập trung vào các mặt hàng chủ lực, có tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Ấn Độ. Để xây dựng bản yêu cầu này, Bộ Công thương đã chọn lọc 200 dòng thuế gồm các mặt hàng hiện nay đang chiếm kim ngạch xuất khẩu sang Ấn Độ cao nhất và chưa được Ấn Độ cam kết xóa bỏ thuế quan theo Hiệp định AITIGA để yêu cầu Ấn Độ xóa bỏ thuế quan cho Việt Nam trong RCEP.

Các doanh nghiệp có nhu cầu góp ý Bản yêu cầu thuế của Việt Nam với Ấn Độ trong RCEP của Bộ Công thương có thể yêu cầu cung cấp bản đề xuất nói trên cũng như các thông tin liên quan thông qua Trung tâm WTO và Hội nhập, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Trung tâm WTO và Hội nhập trước ngày 10/05/2019 để tập hợp và chuyển cho Bộ Công thương.

Thông tin liên hệ:

Chị Nguyễn Thanh Trà, 

Trung tâm WTO và Hội nhập, VCCI, 

Địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Tel: 024-35771458 / Fax: 024-35771459

Email: banthuky@trungtamwto.vn

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: