Sổ tay doanh nghiệp

Báo cáo Tổng quan mối quan hệ đa phương giữa ASEAN và Hàn Quốc

16 tháng 07. 2019

Xuất bản: ASEAN 

Ngày: 15/06/2017

Năm 2014, ASEAN và Hàn Quốc kỷ niệm 25 năm mối quan hệ hợp tác ASEAN - Hàn Quốc, với các thành tựu thương mại đáng tự hào của hai bên. Mục tiêu tương lai của môi quan hệ này là: "Xây dựng niềm tin, đem đến hạnh phúc" được xác định trong cuộc họp thương mại giữa ASEAN và Hàn Quốc này 11--12/12/2014 tại Busan, Hàn Quốc nhằm đưa mối quan hệ hợp tác giữa hai Bên lên một tầm cao mới. 

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: