Hàng hóa

NĐ số 151/2004/NĐ-CP ngày 5/8/2004 v/v Sửa đổi thuế suất thuế NK một số mặt hàng thuộc Danh mục hàng hóa và thuế suất của VN thực hiện Hiệp định CEPT của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006 đã ban hành kèm theo NĐ số 78/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003

16 tháng 07. 2019

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: