Hàng hóa

Quyết định 3624/QĐ-BCT ngày 19/12/2019 về Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D điện tử.

20 tháng 05. 2020

Tiêu đề: Quyết định số 3624/QĐ-BCT ngày 19/12/2019 về việc ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D điện tử.

Số hiệu: 3624/QĐ-BCT

Nơi ban hành: Bộ Công Thương

Ngày ban hành: 09/12/2019

Ngày có hiệu lực: 01/01/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

Nội dung văn bản: Tiếng Việt

Nội dung văn bản được đính kèm dưới đây:

Chia sẻ bài viết qua mạng xã hội: